Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2015

Vážená pani,
Vážený pán, 

v súvislosti s Týždňom vedy a techniky na Slovensku v roku 2015 si Vás dovoľujem poprosiť o oslovenie organizácií vo Vašej kompetencii, aby sa zapojili do uvedeného podujatia organizovaním vlastných aktivít – sprievodných podujatí. V prípade organizovania vlastných podujatí prosíme organizácie, aby podujatia zverejnili na www.tyzdenvedy.sk

V záujme jednotnej propagácie sprievodných podujatí TVT 2015 sme pripravili jednotný dizajn, ktorý nájdete na adrese

http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt/podklady-na-stiahnutie-pre-organizatorov-sprievodnych-podujati.html?page_id=6781

Vaše podujatia prosím propagujte použitím tohto dizajnu na plagátoch, brožúrach, webových podstránkach propagujúcich sprievodné  podujatia.

V prílohe zasielam list k sprievodným podujatiam. Prosíme Vás o preposlanie listu, mailu inštitúciám vo Vašej kompetencii a o ďalšiu propagáciu prípravy sprievodných podujatí v rámci Vašich možností (zverejnenie informácií o príprave podujatí na webovej stránke Vašej organizácie, FB a iné.....)

S úctou

Kolektív NCP VaT

Agáta Fisterová

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

02/69 253 131

https://www.vedatechnika.sk

www.cvtisr.sk

www.ncpvat.sk