Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisnice z Vedeckej rady

Zápisnice sú prístupné pre zamestnancov PriF UK.

Rok 2018

Nové zápisnice nájdete na Sharepointe (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS)

2018-04-27-VR-zapisnica.pdf

2018-02-23-VR-zapisnica.pdf

2018-02-23-VR-priloha k bodu 7.1.pdf