Zápisnice z Vedeckej rady

Zápisnice sú prístupné pre zamestnancov PriF UK.

Nové zápisnice nájdete na Sharepointe (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS)