Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop Veľký Šariš

V októbri 2019 sa v rámci projektu Bioreg konali workshopy zamerané na ochranu biodiverzity v oblasti Veľkého Šariša. PriF UK sa týmto spôsobom zapojila do dňa dobrovoľníctva, počas ktorého obyvatelia mesta pomáhali čistiť okolie miestneho potoka a lesné chodníky. Prezentovali sme dôležitosť a rozmanitosť miestnej vegetácie z dendrologického pohľadu, význam biodiverzity zástupcov bezchordátov v ekosystémoch a význam funkčnej diverzity pôdnej bioty pri rozkladných procesoch a tvorbe pôdnej organickej hmoty.