Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/12/02 Mgr. Adam Tomašových, PhD. obhajoba doktorskej dizertačnej práce

02.12.2020 o 10.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Pozvánka [.pdf]  [.docx]

V zmysle vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje

verejnú obhajobu doktorskej dizertačnej práce

Mgr. Adama Tomašových, PhD.

pracovníka Ústavu vied o Zemi SAV

Prednáška sa uskutoční 2.12. 2020 o 10.00 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Na prednášku sa  dá pripojiť prostredníctvom linku (je nutné prihlásenie s účtom Microsoftu – býva totožné s účtom Skype, v opačnom prípade treba účet a heslo vytvoriť) 

Online linka

V prípade priameho prihlásenia bez účtu, kontaktuje geoltomasavba.sk do 1.12.2020, a príde Vám invitačný email. Prednáška funguje cez Google Chrome a Microsoft Edge, nie cez Mozillu.

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. predseda komisie DDP v odbore 010500