Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Online habilitačné a inauguračné konania

10. decembra 2020 o 10:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce z odboru habilitačného konania organická chémia RNDr. Ladislava JANOVCA, PhD., pracovníka Katedry organickej chémie, Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Linka

2. decembra 2020 o 14:00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady PriF UK - inauguračná  prednáška z odboru inauguračného konania inžinierska geológia doc. Mgr. Martina BEDNARIKA, PhD., pracovníka Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

2. decembra 2020 o 11:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce z odboru habilitačného konania všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií RNDr. Evy ZÁHORSKEJ, PhD., pracovníčky Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

26. novembra 2020 o 13:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce z odboru habilitačného konania mikrobiológia RNDr. Tatiany BETÁKOVEJ, DrSc., pracovníčky Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka