Online obhajoby doktorských dizertačných prác

25.02.2022 o 13:00 hod.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce z vedného odboru  010623 „Zoológia“ 

                                     prof. RNDr. Petra FEDORA, PhD.,

               dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánka [.pdf]
Pripojenie sa k obhajobe: Join Zoom Meeting  Online linka

                                             Meeting ID: 813 7976 5017

                                             Passcode: 136354