Online obhajoby doktorských dizertačných prác

26.09.2023 o 10.00 hod.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce z vedného odboru  010403 „Biochémia“ 
                                    
                                    Ing. Tomáša BERTÓKA, PhD.,  


                     pracovníka Chemického ústavu SAV v Bratislave    

Oznam o konaní (.pdf)
Link k pripojeniu sa k obhajobe

25.02.2022 o 13:00 hod.

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce z vedného odboru  010623 „Zoológia“ 

                                     prof. RNDr. Petra FEDORA, PhD.,

               dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánka [.pdf]
Pripojenie sa k obhajobe: Join Zoom Meeting  Online linka

                                             Meeting ID: 813 7976 5017

                                             Passcode: 136354