2017/11/07 Večer príležitostí

Night of chances alebo Večer, či Noc príležitostí


je podujatím, ktoré spája našich študentov fakulty s praxou – s komerčnou, t.j. firmami a spoločnosťami ale aj s inštitúciami štátnej a verejnej správy, ktoré týchto študentov – absolventov zamestnávajú. Zamestnávatelia majú možnosť prezentovať svoje firmy či inštitúcie a to buď formou prezentácie alebo statického posteru. Súčasťou tohto podujatia bývajú aj moderované tematické rozhovory s osobnosťami vybraných firiem a spoločností, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti so študentami či čerstvými absolventmi fakulty.

Večer príležitostí na PRIF UK sa bude konať 7.11.2017 v popoludňajších a večerných hodinách, detailný program bude spracovaný podľa počtu zúčastnených firiem a inštitúcií. Na základe odporúčaní a kontaktov pracovísk a pracovníkov fakulty bolo rozoslaných viac ako 130 pozvánok firmám a inštitúciám z celého Slovenska.

V súčasnosti táto webová stránka slúži najmä na registráciu potenciálnych záujemcov (zo strany firiem a inštitúcií), aby bolo možné spracovať detailnejší harmonogram celého podujatia. Registrácia bude otvorená do 30.9.2017.

Následne budú na tomto mieste zverejnené aj ďalšie informácie o tomto podujatí.