Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc.

<output>Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava; </output>

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1; 842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-60296256; E-mail: eva.tirjakova@uniba.sk ; Miestnosť: B1-414

 

Oblasť výskumu:

Rozšírenie, ekológia, bioindikácia, monitoring, taxonómia voľne žijúcich nálevníkov (Ciliophora).

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0248/13 Taxonómia, fylogenéza a rozšírenie voľne žijúcich litostomátnych nálevníkov (Protista: Ciliophora: Litostomatea).

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086 – Aktivita 2.4 enviro-medicína pre 21. storočie - biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv

 

Skriptá

Eva Tirjaková, 2010: Protistológia [.pdf]

Eva Tirjaková, Peter Vďačný, Ľudovít Kocian, 2015: Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [.pdf]

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Protistológia
  • Zoológia
  • Fylogenéza a systém bezchordátov 1
  • Zoológia bezchordátov
  • Zoológia bezchordátov pre environmentalistov
  • Úvod do ekológie živočíchov
  • Protozoológia

 Semináre:

  • Vybrané kapitoly z protistológie

 Cvičenia:

  • Protistológia

Najvýznamnejšie publikácie

Tirjaková, E., Botlíková, S., Vďačný, P., 2015: Checklist and distribution of ciliates from the family Euplotidae Ehrenberg, 1838 (Protista: Ciliophora: Spirotrichea) in Slovakia, Central Europe. Zootaxa 3920 (2): 343–365.

Tirjaková, E., Vďačný, P., 2013: Analysis and evolution of water quality of the upper Váh River (northern Slovakia) by long-term changes in the community structure of ciliates (Protista: Ciliophora). Biologia, 68/4: 667-678.

Illyová, M., Hindák F., Hindáková A., Tirjaková E., Machava J., 2013: Seasonal succession of the plankton and microbentos in a hypertrophic shallow water reservoir aj Modra (W Slovakia). Journal of Environmental Protection 4:36-44.

Tirjaková, E., Vďačný, P., 2013: Recovery of ciliate communities from an oligotrophic mountain stream after a catastrophic wind damage. European Journal of Protistology   49 ( 4): 526-37.

Vďačný, P., Tirjaková, E., 2012: Taxonomic revision of the ciliate genus Zosterodasys Deroux, 1978 (Protista: Ciliophora: Synhymeniida). Zootaxa  3345: 34-58.

Vďačný, P., Tirjaková, E., 2012: Taxonomic Revision and Neotypification of Zoosterodasys transversus (Kahl, 1928), with Description of a Mirror-Image Doublet (Ciliophora, Phyllopharyngea, Synhymeniida). Acta Protozool. 51: 39-54.

Vďačný, P., Tirjaková, E., Tóthová, T., Pristaš, P., Javorský, P. 2010: Morphological and phylogenetical studies on a new soil hypotrich ciliate: Kahliella matisi spec. Nov. (Hypotrichia, Kahliellidae). European Journal of Protistology 46: 319-333.

Bartošová P., Tirjaková, E., 2008: Diversity and ecology of ciliates (Alveolata: Ciliophora) living in the bark and  decaying wood mass in Slovakia. Acta Protozool. 47: 173-187.

Vďačný, P., Hlúbiková, D., Tirjaková, E., 2006: Spathidium seppelti foissneri nov. subspec., Spathidium simplinucleatum nov. stat., and Dileptus americanus Kahl, 1931, one new and two poorly known gymnostome ciliates from soils of Slovakia. Europ. J. Protistol. 42 : 175-189.

Vďačný, P., Tirjaková, E., 2006: A new soil hypotrich ciliate (Protozoa, Ciliophora) from Slovakia: Gonostomum albicarpathicum nov. spec. Europ. J. Protistol., 42 (2): 91-96.