Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka tém

Bakalárske práce

študijný program ZEP (Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie) .PDF 
Aktualizované 18. 9. 2019!  

študijný program upGE (Učiteľstvo geografie) .PDF
Aktualizované 18. 9. 2019!  

Diplomové práce

študijný program mZ-FI (Fyzická geografia a geoinformatika) .PDF
Aktualizované 20. 9. 2019!  

Dizertačné práce

študijný program dFGG (Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)   >>> len na stránke fakulty


Ak už máte tému vybratú, požiadajte o jej zadanie


Upozornenie

Všetky práce študentov ZEP a mZ-FI, ktoré vedú externí vedúci prác (t. z. takí, ktorí nepracujú na Katedre fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v BA), musia mať z praktických dôvodov konzultanta z katedry. Určuje ho vedúci katedry. Úlohou konzultanta je:

  • usmerňovať študenta, aby jeho záverečná práca bola dostatočne fyzickogeografická alebo geoinformatická, 
  • zabezpečiť hodnotenia z predmetov, ktoré súvisia so záverečnou prácou, a zapísať ich do AISu (prípadne zadávať úlohy v rámci nich) a
  • poskytovať konzultácie k záverečnej práci a predmetom súvisiacim s ňou podľa potreby študenta