Študijné oddelenie stará stránka

Nová webová stránka - Kontakty štúdium

Všeobecný e-mail: prif.souniba.sk 

Mobil: +421 918 598 245

Študijné Oddelenie Prif UK na Facebooku

 

Úradné hodiny pre Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. - 15.00 hod
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 15.00 hod
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov

Vedúci oddelenia

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD., +421 2 9014 2200, vojtech.przybyla@uniba.sk

Referentky

Nikol Hajduová, telefón +421 2 9014 9678, nikoleta.hajduova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 106

Bc. Katarína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 107

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Bc. Ludmila Sojková, telefón +421 2 9014 9501, ludmila.sojkova @ uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Dáša Štefunková, telefón +421 2 9014 9676, dasa.stefunkova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 104

Zuzana Vrábelová, telefón +421 2 9014 9708, zuzana.vrabelova(at)uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Referent kreditného systému

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Referent sociálnej starostlivosti o študentov

Bc. Katarína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1, č.dv. 107

Bližšie informácie nájdete na webe Sociálne záležitosti pre študentov

Úradné hodiny pre Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

pondelok09.00 hod. - 11.30 hod.
utorok09.00 hod. - 11.30 hod.
streda13.00 hod. - 15.00 hod.
štvrtok09.00 hod. - 11.30 hod.

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Bencová,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Referentky

Ivona Holubeková,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Viera Apoštolová,  pavilón  CH-1 č.dv.102

Viac informácií

Referát zahraničných vzťahov

Miestnosť: CH2-337b
Telefón: +421 2 9014 2200
E-mail: iro.fns@live.uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/

***************************************************

Emailové adresy sú v tvare: meno.priezvisko @ uniba.sk