Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania zo dňa 13.06.2019

Prijatí uchádzači na bakalársky študijný program:

Biológia

Medicínska biológia

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

 

Neprijatí uchádzači na bakalársky študijný program:

Biológia

Medicínska biológia