Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky magisterského prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia v ak. roku 2021/2022

 ***

Študijné programy, na ktoré sa konali dňa 01.07.2021 prijímacie skúšky online formou

 

antropológia

fyziológia živočíchov a etológia

genetika

mikrobiológia

molekulárna biológia

biotechnológie

biochémia

virológia

 

Výsledky:

prijatí

podmienečne prijatí

neprijatí

neúčasť

virológia - výsledky

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

***

 

Študijné programy, na ktoré sú prijatí všetci uchádzači bez prijímacích skúšok

aplikovaná a environmentálna geofyzika

inžinierska geológia a hydrogeológia

paleontológia

ložisková geológia

mineralógia a petrológia

pedológia

dynamická geológia

regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

fyzická geografia a geoinformatika

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

analytická chémia

anorganická chémia

fyzikálna chémia

jadrová chémia a rádioekológia

teoretická a počítačová chémia

organická a bioorganická chémia

botanika

fyziológia rastlín

zoológia

environmentálne plánovanie a manažment

ekológia

environmentálna geochémia

environmentálna ekológia

biotechnológie

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.