Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termíny prijímacích skúšok

Termíny prijímacích skúšok

Bakalársky stupeň štúdia

11.6.2020  čas a miestnosť podľa pozvánok