Termíny prijímacích skúšok

 

 

Termíny prijímacích skúšok

Bakalársky stupeň štúdia

14.6.2018  čas a miestnosť podľa pozvánok