Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termíny prijímacích skúšok

 

 

Termíny prijímacích skúšok

Bakalársky stupeň štúdia

13.6.2019  čas a miestnosť podľa pozvánok

 

Magisterský stupeň štúdia

27.6.2019  čas a miestnosť podľa pozvánok