Magisterský stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia

Prijímacie konanie na magisterské štúdium sa uskutoční dňa 1.7.2021 online formou cez aplikáciu Microsoft Forms.

Časový harmonogram začiatku testov:

 9.00 –biotechnológie QR

https://forms.office.com/Pages<wbr />/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu<wbr />50yGcKW51RiE-ewkxJLcRLdEn5IMJ3<wbr />of9xRURVgzVDlEV0g4RFlPVUk4QllQ<wbr />Q1FEV0JTTy4u

10.30 – genetika, biochémia

genetika QR

https://forms.office.com/<wbr />Pages/ResponsePage.aspx?id=<wbr />jUcxznpu50yGcKW51RiE-<wbr />R6k47szh2BMp0FnZ6xYxaBURjJDWEt<wbr />HWFhSTzBEM0RJVUg2U05TNlI1Wi4u

biochémia QR

https://forms.office.com/r/<wbr />Zg4Q91uaip

12.00 – molekulárna biológia, fyziológia živočíchov a etológia

molekulárna biológia QR

https://forms.office.com/Pages<wbr />/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu<wbr />50yGcKW51RiE-ewkxJLcRLdEn5IMJ3<wbr />of9xRUODI3NlQ5Wk03QTRFSE9ETU5K<wbr />UzFMV09GRC4u

fyziológia živočíchov a etológia QR

https://forms.office.com/r/<wbr />GUpPHCwYwc

13.30 – antropológia, mikrobiológia, virológia

antropológia QR

https://forms.office.com/<wbr />Pages/ResponsePage.aspx?id=<wbr />jUcxznpu50yGcKW51RiE-<wbr />bazvSDi6mVEifNeungr9tNUN1g4WER<wbr />LS0kxRkcwS085VVpRRjhURVoxQy4u

mikrobiológia a virológia QR

https://forms.office.com/<wbr />Pages/ResponsePage.aspx?id=<wbr />jUcxznpu50yGcKW51RiE-<wbr />T9ZIAh9sndPqHIoMzvvAm5URDAzWkt<wbr />UNkc1MFQ4QjZQQ1JVVzdFNUYyNC4u

Test na prijímacie pohovory bude sprístupnený v daný deň a hodinu konania skúšky len pre uchádzačky a uchádzačov s univerzitnými prihlasovacími údajmi, preto buďte pripravení so stabilným internetovým pripojením.

 

Podanie elektronickej prihlášky

Papierová prihláška

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022

Informácie o študijných programoch magisterského stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál