Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský stupeň štúdia

Termín podania prihlášky na Mgr. štúdium je stanovený do 31. mája 2020 vrátane.

Prihlášku stačí podpísanú a oskenovanú alebo odfotenú poslať mailom, alebo ju vytlačenú doručiť dodatočne pred uzavretim prihlášok.

Prijímacie pohovory na magisterské štúdium sa budú konať  1. júla 2020 dištančnou formou.

Informácie o prijímacom konaní a kapacitách na jednotlivých študijných programoch nájdete v dokumente na nižšie uvedenom linku

 

Podanie prihlášky

 

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021

 

Číslo účtu