Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2. kolo Bc. prijímacieho konania

Milí stredoškoláci,

vieme, že súčasná pandemická situácia nie je ľahká ani pre Vás. Mali ste svoje plány, často o štúdiu na zahraničných vysokých školách, z ktorých mnohé dnes majú krízový režim v prijímaní nových študentov. Možno je to osudové, veď Slovensko, Vaša domovina, tiež potrebuje skvelých mladých ľudí v špičkových univerzitných laboratóriách alebo v nezabudnuteľnom terénnom výskume. Porozmýšľajte. Je stále čas využiť druhý termín prijímacieho konania na jednu z najprestížnejších slovenských fakúlt, veď Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave má najvyšší počet oficiálnych špičkových vedeckých kolektívov na Slovensku. Prírodovedné štúdium nie je o vymyslených teoretických problémoch, naopak, je nesmierne dôležité pre záchranu a ochranu ľudských životov, racionálne spolužitie s prírodou a životným prostredím. Ak sa skutočne chcete priučiť svetovej vede, posunúť hranice ľudského myslenia, priniesť mladé myšlienky do prestížnych vedeckých kolektívov, stále je čas podať prihlášku.

Vaša Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Náhradný termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený

od 3. mája 2021 do 30. júna 2021. 

podanie prihlášky

 

V akademickom roku 2021/2022 fakulta ponúka v náhradnom termíne nasledujúce akreditované bakalárske študijné programy: 

 • systematická biológia
 • environmentalistika
 • geológia
 • paleobiológia
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • geografia, kartografia a geoinformatika 
 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • ekonomická, sociálna a politická geografia
 • geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
 • chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)
 • chémia konverzný
 • environmental studies – v anglickom jazyku
 • biological chemistry – v anglickom jazyku
 • učiteľstvo predmetov biológia a chémia
 • učiteľstvo predmetov biológia a geografia
 • učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
 • učiteľstvo predmetov biológia a matematika1
 • učiteľstvo predmetov chémia a matematika1
 • učiteľstvo predmetov geografia a matematika1
 • učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk2

1 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK

2 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK

Na uvedené bakalárske študijné programy budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov v náhradnom termíne nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Ponuka študijných programov na bakalárske štúdium

V druhom kole sa náhradný termín prihlášok nevzťahuje na študijné programy biológia, medicínska biológia, biochémia, biochémia konverzný, učiteľstvo predmetov biológia a anglicky jazyk, učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk, učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk.

Ostatné podmienky platia podľa schváleného dokumentu na AS PriF UK Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022