2. kolo Bc. prijímacieho konania

Zoznam Bc. študijných programov, 

na ktoré je možné podať si prihlášku v 2. kole prijímacieho konania

Elektronické prihlášky sú otvorené od 01.05. do 20.06.2022

 • environmentalistika
 • ekonomická, sociálna a politická geografia
 • geografia, kartografia a geoinformatika
 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • geológia
 • chémia
 • chémia (konverzný program)
 • paleontológia
 • učiteľstvo predmetov biológia a chémia 
 • učiteľstvo predmetov biológia a geografia
 • učiteľstvo predmetov biológia a matematika
 • učiteľstvo predmetov biológia a slovenský jazyk
 • učiteľstvo predmetov geografia a matematika
 • učiteľstvo predmetov geografia a história
 • učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk
 • učiteľstvo predmetov chémia a matematika
 • učiteľstvo predmetov chémia a slovenský jazyk
 • Biological Chemistry (v anglickom jazyku)
 • Environmental Studies (v anglickom jazyku)

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia