Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň štúdia

Výsledky prijímacieho konania na študijný program medicínska biológia

 

2. kolo bakalárskeho prijímacieho konania


Podanie elektronickej prihlášky  

Papierová prihláška

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022 

Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Číslo účtu

Potvrdenie návratky - manuál

 ***

Na všetky študijné programy bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na  uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022). 


Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Termín podania prihlášky pre 2. kolo na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 30. júna 2021.