Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

2. kolo podávania prihlášok na Bc. štúdium

2. kolo podávania prihlášok na Bc. študijné programy

Prírodovedecká fakulta UK organizuje 2. kolo podávania prihlášok na Bc. študijné programy:

 

· geológia

· paleobiológia

· geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

· geografia, geoinformatika a kartografia

· geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

· geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

· chémia

· environmentalistika

· systematická biológia

· Environmental Studies

· Biological Chemistry

· učiteľstvo predmetov biológia a chémia

· učiteľstvo predmetov biológia a geografia

· učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

· učiteľstvo predmetov biológia a matematika

· učiteľstvo predmetov chémia a matematika

· učiteľstvo predmetov geografia a matematika

· učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk *

· učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk *

· učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk *

· učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk *

· učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk *

· učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk *

 

* študijné programy budú otvorené v spolupráci s Filozofickou fakultou UK

Termín podávania prihlášok je od 15. apríla 2018 do 14. júna 2018.

podanie prihlášky