Enviro deň

Pre študentov a pedagógov stredných škôl

Vyskúšajte si byť 1 deň študentom Environmentalistiky

Prečo študovať environmentalistiku? [.pdf súbor]

Prečo študovať Environmentalistiku? [video]

10.02.2017 - Pozvánka na Enviro deň [.pdf súbor]

Dňa 10. februára 2017 sa v priestoroch našej fakulty uskutočnil ENVIRO DEŇ, v rámci ktorého mali študenti a pedagógovia stredných škôl možnosť bližšie sa oboznámiť so štúdiom Environmentalistiky. Na úvod ich krátkou prednáškou privítal prodekan prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Následne sa účastníci podujatia rozdelili do 4 skupín a postupne navštívili všetky pracoviská environmentálnej sekcie, kde sa oboznámili so smerovaním vedeckého výskumu jednotlivých pracovísk, ako aj s možnosťami prepojenia výskumných činností a aktivít týchto pracovísk s pedagogickým procesom. Študenti si mohli vyskúšať prácu v špecializovaných laboratóriách, či získať nové informácie o priebehu štúdia, o jeho prepojenosti s praktickými aktivitami v teréne, o možnostiach absolvovania odborných stáží u nás aj v zahraničí, ako aj o uplatnení našich absolventov v praxi. Podujatia sa zúčastnilo 42 žiakov a 2 pedagógovia z 8 stredných škôl. Najpočetnejšie zastúpenie mali študenti CSŠ – gymnázia A. Radlinského, Dolný Kubín a Gymnázia Bilíkova 24, Bratislava. Okrem študentov ďalších bratislavských gymnázií si možnosť stať sa na 1 deň študentom Environmentalistiky vyskúšali aj záujemcovia zo SOŠ z Malinova a gymnázií z Hlohovca a Trenčína.   [Tento text ako .pdf súbor]

Kontakt:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. lehotskafns.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského fns.uniba.sk
Katedra krajinnej ekológie 

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.

Autor fotografií: Lenka Lehotská