Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Videogaléria

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí 2018

Fotogaléria

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kedy?

piatok, 25. januára 2019 o 9:00 hod. v miestnosti CH1-1

Kde?

miestnosť CH1-1
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

Dopravné spojenie: električky číslo 4, 5, 6, 9, autobusy číslo 28, 29 a 32

Zastávka: Botanická záhrada

http://www.fns.uniba.sk/kontakt

Termíny

25. január 2019 - Deň otvorených dverí

15. marec 2019 - Termín podania prihlášky

jún 2019 - Termín prijímacích skúšok

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie

Video-prezentácie jednotlivých sekcií (odborov, zameraní)  biológia, geológia, environmentalistika, chémia, geografia