Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Linky na záznamy zo živého vysielania DOD 5. február 2021

Youtube video – BIOLÓGIA na PriF UK

Youtube video – ENVIRONMENTALISTIKA na PriF UK

Youtube video –  CHÉMIA na PriF UK 

Youtube video – GEOGRAFIA na PriF UK

Youtube video – GEOLÓGIA na PriF UK 

Youtube video – UČITEĽSTVO prírodovedných predmetov na PriF UK

Dôležité termíny

31. marec 2021 - Termín podania prihlášky

jún 2021 - Termín prijímacích skúšok Prijímacie konanie

Videogaléria

Propagačné video o Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotky zo Dňa otvorených dverí   [ 2020 ]   [ 2019 ]   [ 2017 ]

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie

Video-prezentácie jednotlivých sekcií (odborov, zameraní)  biológia, geológia, environmentalistika, chémia, geografia

Email na Študentskú komoru Akademického senátu PriF UK student.prifukgmail.com