Deň otvorených dverí

Videogaléria

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí 2018

Fotogaléria

Fotogaléria zo Dňa otvorených dverí
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Pozvánka

Tak ako každý rok, aj toho roku naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôl

Deň  otvorených  dverí  (DOD),

na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých študentov.

Kedy?

piatok, 26. januára 2018 o 9:00 hod. v miestnosti CH1-1

Kde?

miestnosť CH1-1
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

Dopravné spojenie: električky číslo 4, 5, 6, 9, autobusy číslo 28, 29 a 32

Zastávka: Botanická záhrada

http://www.fns.uniba.sk/kontakt

Termíny

26. január 2018 - Deň otvorených dverí

15. marec 2018 - Termín podania prihlášky

14. jún 2018 - Termín prijímacích skúšok

Študijné oddelenie, sofns.uniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie