Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Email na Študentskú komoru Akademického senátu PriF UK student.prifukgmail.com

Videogaléria

Propagačné video o Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotky zo Dňa otvorených dverí   [ 2020 ]   [ 2019 ]   [ 2017 ]

Kedy?

5. februára 2021 online

Termíny?

5. februára 2021 - Deň otvorených dverí

marec 2021 - Termín podania prihlášky

jún 2021 - Termín prijímacích skúšok

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie

Video-prezentácie jednotlivých sekcií (odborov, zameraní)  biológia, geológia, environmentalistika, chémia, geografia