Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí

Email na Študentskú komoru Akademického senátu PriF UK student.prifukgmail.com

Videogaléria

Propagačné video o Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotky zo Dňa otvorených dverí     [ 2019 ]   [ 2017 ]

Kedy?

piatok, 24. januára 2020 o 9:00 hod. v miestnosti CH1-1

Každý rok v piatok koncom januára.

Kde?

miestnosť CH1-1
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina B2
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
http://www.fns.uniba.sk

Zastávka: Botanická záhrada

http://www.fns.uniba.sk/kontakt

Termíny

24. január 2020 - Deň otvorených dverí

15. marec 2020 - Termín podania prihlášky

11. jún 2020 - Termín prijímacích skúšok

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie

Video-prezentácie jednotlivých sekcií (odborov, zameraní)  biológia, geológia, environmentalistika, chémia, geografia