Akreditované bakalárske študijné programy

Biológia

Biológia

Medicínska biológia

Systematická biológia

Biological Chemistry

Ekologické a environmentálne vedy

Environmentalistika (ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie)

Environmental Studies

Vedy o Zemi 

Geografia, kartografia a geoinformatika

Ekonomická, sociálna a politická geografia

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Geológia

Paleontológia

Chémia

Biochémia 

Biochémia (konverzný)

Chémia

Chémia (konverzný)

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)