Akreditované bakalárske študijné programy

Biológia

Biológia

Medicínska biológia

Systematická biológia

Biological Chemistry

Ekologické a environmentálne vedy

Environmentalistika

Environmental Studies

Vedy o Zemi 

Geografia, geoinformatika a kartografia

Ekonomická, sociálna a politická geografia

Ekonomická, sociálna a politická geografia

Geológia

Paleontológia

Chémia

Biochémia 

Biochémia (konverzný)

Chémia

Chémia (konverzný)

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)