Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Ponuka balárskych študijných programov

Študijný odbor Biológia

Študijný odbor Environmentalistika

Študijný odbor Geografia

Študijný odbor Geológia

Študijný odbor Chémia

Študijný odbor Učitelstvo

Študijné programy v anglickom jazyku

*****************************************************

Bakalárske študijné programy

biológia

systematická biológia

medicínska biológia

environmentalistika

geológia

paleobiológia

geológia vo využívaní krajiny

geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

geografia, geoinformatika a kartografia

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 

chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)

biochémia

environmental studies – v anglickom jazyku

biological chemistry – v anglickom jazyku

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk ²

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk ²

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk ²

učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk ²

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk ²

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk ²

 

² študijné programy budú otvorené v spolupráci s Filozofickou fakultou UK