Uchádzači o štúdium

Toto je stará stránka pre uchádzačov o štúdium.

Prejdite prosím na novú stránku pre uchádzačov o štúdium.

Prijímacie konanie

Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 €  na 3 roky 

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

 ! ! ! Pravdepodobná zmena názvov programov ! ! !

environmentálna ekológia -  (nový názov: ekológia a ochrana životného prostredia)

aplikovaná a environmentálna geofyzika -  (nový názov: aplikovaná geofyzika)

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (nový názov: ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj)

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

! ! ! Pravdepodobná zmena názvu programu Ekonomická, sociálna a politická geografia (nový názov: Ekonomická a politická geografia a demografia) ! ! !

Prečo študovať práve u nás

Študuj u nás a staň sa prírodovedcom

Deň otvorených dverí

Letáky o možnostiach štúdia

Možnosti uplatnenia absolventov

Sociálne záležitosti pre študentov

Študijné oddelenie, prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk 

Magisterské štúdium

Magisterské študijné programy

Doktorandské štúdium

Doktorandské študijné programy