Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Program konferencie 2020

Deň konferencie: streda 18. novembra 2020

8:00

Slávnostné otvorenie eŠVK 2020
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK v Bratislave
online: MS Teams - miestnosť AULA

8:15-9:00

 

Plenárna prednáška
online: MS Teams - miestnosť AULA

Digitálne, na diaľku a zaujímavo.
doc. Štefan Karolčík, PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

9:30-15:00

Prezentácie príspevkov v sekciách
online - v konferenčných miestnostiach MS Teams

Biologická sekcia - miestnosti Biológia 1, Biológia 2, Biológia 3
Chemická sekcia - miestnosti Chémia 1, Chémia 2
Environmentálna sekcia - miestnosť Environmentalistika
Geografická sekcia - miestnosť Geografia
Geologická sekcia - miestnosť Geológia
Didaktická sekcia - miestnosť Didaktika

Posterová sekcia
online: Bude prístupná od pondelka 16. 11. 2020 do ukončenia konferencie eŠVK2020, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné pridávať komentáre a otázky, na ktoré budú autori odpovedať.
Hlasovanie o najlepší poster prebieha na FB stránke ŠVK, kde formou LIKE (páčikov) viete zahlasovať za svojho favorita. Poster s najväčším počtom LIKE (páčikov) vyhráva súťaž o najlepší poster. Hlasovať môžete najneskôr do 14:00.

15:00

Ukončenie eŠVK 2020
online: MS Teams - miestnosť AULA