Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Plenárna prednáška

Plenárna prednáška

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Paleontológia, veda o starých veciach v novom šate, ale i nálezy plazov v druhohorách Slovenska

Paleontológia v poslednom období prežíva veľmi revolučné a novátorské obdobie. Táto veda sa ukazuje sa ako veľmi dynamický odbor, ktorý dokáže výrazne tažiť i z interdisciplinárnej spolupráce. Prezentované budú nálezy z Nemecka a Francúzska, ale i najnovšie nálezy z druhohôr Slovenska. Mezozoické (druhohorné) nálezy stavovcov sú na našom území extrémne vzácne. S výnimkou odtlačkov stôp dinosaura objaveného vo vrchnotriasových sedimentoch Tichej doliny vo Vysokých Tatrách nálezy štvornožcov z tohto obdobia histórie Zeme zostávali u nás veľkou neznámou po dlhé desaťročia. To zmenili až nálezy v poslednom období. Prvým je nález kostrových zvyškov pachypleurosaura zo stredného triasu objavené v gutensteinských vápencoch jaskyne Štefanová (Demänovská dolina, Nízke Tatry). Nález bol študovaný i s pomocou mikro-počítačovej tomografie. Táto metóda ukázala i ďalšie časti kostry, ktoré boli stále ukryté v hornine, vrátane panvových kostí a kostí zadnej končatiny, ale i histológiu stehennej kosti. Objav tohto tvora ale znamená ešte jednu vec. Na ostatných lokalitách vo svete sú tieto plazy viazané na pobrežné zóny. Ich končatiny boli schopné i pohybu po suchej zemi, pričom sa nevedeli potápať do väčších hĺbok. V období pred 245 miliónmi rokmi, teda v strednom triase, tu musela byť i suchá zem, pravdepodobne v podobe migrujúcich ostrovov.

Ďaľšími nálezmi sú zuby vyhynutej skupiny Thallatosuchia (Crocodylomorpha). Oba pochádzajú z jurských sedimentov východného Slovenska. Prvý, nájdený na lokalite Beňatina, bol zaradený ako cf. Steneosaurus, ktorý patrí do kládu Teleosauridae. Boli to menšie, gaviálom podobné morské krokodíly (krokodíly v širšom slova zmysle), žijúce pri pobreží. Druhým, ktorý pochádza z lokality Kyjov, je vyše 4 centimetrový zub zaradený ako cf. Plesiosuchus. Tento taxón patrí do kládu Metriorhynchidae. Ide o líniu dravcov otvoreného mora a jej zástupcovia sú plne prispôsobené akvatickému spôsobu života (ich končatiny sa transformovali na pádlovité orgány). Plesiosuchus dosahoval dĺžku až 6 - 7 metrov. Prezentované budú i nové, doposiaľ nepublikované nálezy zo Slovenska. Všetky tieto nálezy nám tak odkryvajú jeden z dávno stratených a zabudnutých svetov praveku Slovenska.

Čas konania: 25. apríla 2018, 9:15
Miesto konania: Prednášková sála CH1-1