Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Geologická sekcia

Miestnosť G-245

Predsedajúci:

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Mgr. David Kušnirák, PhD.

10:15-10:30

Peter Greš: Aplikácia vybraných chemických geotermometrov pre geotermálne vody v Centrálnej depresii podunajskej panvy

10:30-10:45

Jana Rigová, Rastislav Milovský: Identifikácia botanického pôvodu jantárov pomocou molekulárnych biomarkerov

10:45-11:00

Tamás Csibri, Zuzana Hódošiová: The paleoenvironment, depositional mechanism of Lower Miocene conglomerates from selected wells in Blatné Depression (Danube basin)

11:00-11:15

Zuzana Hódošiová, Tamás Csibri: Petrography and provenance of Lower Miocene conglomerates from selected wells in Blatné Depression (Danube basin)

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Jaroslava Babejová-Kmecová, Natália Hlavatá-Hudáčková: Potenciál aviálneho transportu dierkavcov pri osídľovaní terestrických jazier

11:45-12:00

Mária Šedivá: Avifauna neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa

12:00-12:15

Štěpán Chládek, Uher Pavel: Nb-Ta oxidická mineralizace pegmatitového výskytu D6e - těleso I v blízkosti rozcestí Sobotín – Maršíkov: krystalochemie a genetické vztahy

12:15-12:30

Michaela Gajdošová: Fluidné inklúzie Ti termometria kremeňa z granulitu v štruktúre Monapo (Mozambik)

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV