Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Geografická sekcia

Miestnosť B1-435

Predsedajúci:

Mgr. Marcel Horňák, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.

10:15-10:30

Ľubomír Franko: Využitie satelitných snímok Sentinel-2 na mapovanie požiaru Thomas Fire v Kalifornii

10:30-10:45

Lenka Gašparová: Digitalizácia analógového demografického zdroja

10:45-11:00

Martin Lukáč: Úloha geografa pri názvoslovnej činnosti slovenských samospráv

11:00-11:15

Andrej Kozák: Vplyv orografie Slovenska na prechod studených frontov pri západnom, severnom a severovýchodnom prúdení

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Romana Lompartová: Ochrana bratislavského predmostia v slede historických udalostí v priebehu 17. - 19. storočia

11:45-12:00

Petra Hencelová: Univerzitné komunitné záhrady - Novodobý fenomén aj v Bratislave

12:00-12:15

Pavla Štefkovičová: Vybrané aspekty výskumu a vývoja v regióne NUTS 2 Bratislavský kraj v období 2007 - 2013

12:15-12:30

Adam Šupčík: Porovnávanie výškopisných podkladov pre potreby veľkomierkového mapovania

12:30-12:45

Luděk Krtička: Změny krajinné struktury v Demänovské dolině

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Ladislav Vitovič: Analýza štrkov riečnych terás Váhu v Liptovskej kotline

14:15-14:30

Ladislav Vitovič: Riečne terasy a intenzita erózie Váhu v Liptovskej kotline

14:30-14:45

Milan Takáč: Participatívne prístupy pri mapovaní sociálne vylúčených lokalít na Slovensku

14:45-15:00

Milan Takáč: Priestorové aspekty využívania portálu Odkaz pre starostu

15:00-15:15

Michal Hladký: Konkurencieschopnosť Bratislavského kraja v rámci euroregiónu Centrope

15:15-15:30

Michal Hladký: Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja