Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Environmentálna sekcia

Miestnosť B2-404

Predsedajúci:

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

10:15-10:30

Polák Filip: Analýza kinetiky sorpcie hliníka na humínové kyseliny

10:30-10:45

Šebesta Martin: Distribúcia nanočastíc a mikročastíc ZnO a rozpusteného ZnSO4 v poľnohospodárskej pôde

10:45-11:00

Filová Alexandra: Odhad efektívnych koncentrácií Ni, Cu a Zn pre rast a fotosyntetické pigmenty riasy Pseudokirchneriella subcapitata

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV