Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Didaktická sekcia

Miestnosť CH2-118

Predsedajúci:

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

10:15-10:30 Ivana Sitárová: Miskoncepcie žiakov základnej školy o obehovej sústave človeka

10:30-10:45

Miriama Mišove: Obsahová analýza konceptov fotosyntéza a dýchanie vo vybraných učebniciach biológie

10:45-11:00

Renáta Michalisková: Chápanie problematiky rýchosti chemických reakcií žiakmi 7. ročníka ZŠ

11:00-11:15

Alena Bučková: Možnosti použitia trojúrovňového testu pri zisťovaní miskoncepcií v problematike kyselín a zásad

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV