Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Chemická sekcia

Miestnosť CH1-2

Predsedajúci:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.

10:15-10:30

Filip Páterek, Miroslav Variny: Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácií chemikálií v papierni

10:30-10:45

Martin Schoeller, Ján Moncoľ: Manganité salenové komplexy s lineárnymi pseudohalogenidovými ligandami

10:45-11:00

Dominika Čierna, Jacob Bauer, Eva Kutejová, Vladena Bauerová-Hlinková: Izolácia a charakterizácia domén v predĺženej N-terminálnej oblasti ľudského srdcového RYR2 kanála

11:00-11:15

Gilda Lyskajová, Ferdinand Devínsky, Daniela Uhríková: pH senzitívne N,N-dimetyl-N-alkánamín-N-oxidy ako nevírusové prenášače nukleových kyselín

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Anna Maďarová: NADH-dehydrogenáza trypanozomatíd

11:45-12:00

Patrícia Čmelová, Viera Poláčková, Radovan Šebesta: Stereoselektívne Michaelove adície aldehydov na (E)-2-(2-nitrovinyl)furán katalyzované krátkymi peptidmi

12:00-12:15

Dominika Kubálová, Mária Balážová: Homeostáza fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae

12:15-12:30

Martin Forbák, Jana Korduláková, Christian Lherbet: Mechanizmus pôsobenia kumarínových inhibítorov v Mycobacterium tuberculosis

12:30-12:45

Lucia Feriancová, Peter Juhász; Iveta Kmentová, Martin Weis: Bithiophene derivatives with anchoring groups for organic electronic applications

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť CH1-3

Predsedajúci:

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

10:15-10:30

Michala Matulová, Marek Bujdoš, Martin Šebesta: Sorpcia selénu(IV) a (VI) na syntetický goethit

10:30-10:45

Lukáš Pašteka, Marek Bujdoš: Vplyv mechanického a chemického opracovania na mikroštruktúru povrchu Fe-Cr-Ni ocele

10:45-11:00

Ivana Bonková, Marek Bujdoš: Analýza železa v slezine pomocou Mössbauerovej spektrometrie

11:00-11:15

Kristián Hanus, Peter Illés, Ivan Šupa, Miroslav Variny: Potential for improvement in a refinery's steam network operational stability

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Matej Bartoš, Ján Janošovský: Temperature Profile Determination in an Industrial Chemical Reactor

11:45-12:00

Patrik Furda, Miroslav Variny: Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný katalytický krak - modelovanie vybraných separačných procesov

12:00-12:15

Michal Hruška, Miroslav Variny: Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom

12:15-12:30

Annamária Horňáková, Csilla Mišľanová, Pavel Škvára, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová: SPE-HPLC-MS analýza kofeínu a tramadolu vo vzorkách odpadových vôd

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Radovan Hlaváč, Erik Rakovský: Bromidoderiváty kasiopeínov ako perspektívne protinádorové liečivá

14:15-14:30

Erika Medvecká, Adam Bořík, Roman Grabic, Barbora Kupčuláková, Pavel Škvára, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová: Elektrochemická degradácia vybraných liečiv s využitím bórom dopovaných diamantových elektród a identifikácia degradačných produktov pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie

14:30-14:45

Michaela Bačová, Radoslav Halko, Katarína Kriegerová, Simona Procházková: Využitie nanosorbentu oxidu titaničitého na koncentrovanie kobaltu pred jeho stanovením metódou SS-ETAAS

14:45-15:00

Tatiana Vojteková, Dušan Lorenc, Dušan Velič: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze PVC

15:00-15:15

Karina Kulpová, Monika Jerigová, Dušan Velič: Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov