Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Environmentálna sekcia

Miestnosť B2-404

Predsedajúci:  
 
 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

10:15-10:30Veronika Hložeková: Fytotoxicita zinku na rast, fotosyntetické pigmenty a tiolové skupiny semenáčikov Sinapis alba
10:30-10:45Jakub Sigmund: Dopad letného hudobného festivalu na diverzitu strapiek (Thysanoptera)
10:45-11:00Barbora Dobrovodská: Fytotoxické účinky niklu na semenáčiky horčice bielej (Sinapis alba L:)
11:00-11:15

Katarína Boriová: Biolúhovanie a bioakumulácia hliníka druhom Aspergillus niger

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Eva Duborská: Biovolatilizácia a bioakumulácia jódu vláknitými hubami v podmienkach laboratórnej kultivácie

11:45-12:00

Alexandra Filová: Biosorpcia niklu aktívnými bunkami riasy Pseudokirchneriella subcapitata

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV