Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Didaktická sekcia

Miestnosť CH2-118

Predsedajúci:  
 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

10:15–10:30Jana Cibulková: Návrh implementácie témy „Zelená chémia“ do chemického kurikula na stredných školách
10:30–10:45Renáta Michalisková: Zisťovanie citlivosti nami koncipovaného didaktického testu prostredníctvom koeficientu ULI a tetrachorického koeficientu
10:45–11:00Martin Šponiar: Analýza implementácie vzdelávania s podporou mobilných zariadení na vybraných školách zapojených do projektu Škola na dotyk - Prípadové štúdie
11:00–11:15Ľubica Lisková: Identifikácia niektorých miskoncepcií žiakov 6. ročníka v témach Živočíchy a Rastliny

11:15–11:30

Petra Ivánková: Názory učiteľov na zážitkové vyučovanie

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV