Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2019 - Plenárna prednáška

Plenárna prednáška

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Dobrodružstvo s pištoľovými krevetami

Pištoľové krevety sú pozoruhodnou skupinou kôrovcov s neobyčajným orgánom – pištoľovým klepetom. Pri jeho zacvaknutí vznikne pred klepetom malá kavitačná bublina, ktorej implóziu sprevádza kratučký svetelný záblesk a „výstrel“ presahujúci hodnotu 200 decibelov. Kombinácia zvuku a tlakovej vlny dokáže zabiť malú korisť v bezprostrednej blízkosti klepeta, ale zároveň jej prostredníctvom pištoľové krevety navzájom komunikujú.

Mal som tú česť zastrešiť vedecký tím, ktorému sa podarilo identifikovať končeky klepiet pištoľových kreviet vo fosílnom stave a určiť tak približný čas, kedy k evolúcii pištoľového klepeta došlo. Donedávna bol tento jedinečný orgán u kreviet považovaný za pomerne mladú evolučnú novinku, naša štúdia publikovaná v Scientific Reports však dokázala, že pištoľové klepetá u týchto tvorov existovali už pred 30 miliónmi rokov. Aj tieto výsledky sú ukážkou, že rekonštrukcia evolučných udalostí nie je úplná bez príspevku paleontológie.

Naša práca v Scientific Reports mala desať strán, aj to je však iba povestnou špičkou ľadovca nášho výskumu. Podieľalo sa na ňom celkom dvanásť odborníkov zo šiestich krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Brazília), pričom analýzy a interpretácia výsledkov predstavovali rok intenzívnej práce.

Fosílne zvyšky pištoľových kreviet sa obmedzujú na končeky klepiet a rozoznať ich nie je jednoduché. Napokon, donedávna boli považované za zvyšky krabov, ba dokonca sépií! Aby sme si boli istí, s čím máme dočinenia, vzorky sme analyzovali viacerými metódami vrátane počítačovej mikrotomografie, skenovania elektrónovým mikroskopom či Ramanovej spektroskopie. Porovnávali sme nielen morfologické podobnosti skúmaných vzoriek, ale aj ich mikroštruktúru a chemické zloženie.

Ako to celé prebiehalo a aké je ďalšie smerovanie nášho výskumu? Viac o tom sa dozviete počas samotnej prednášky.

Čas konania: 9. apríla 2019, 9:15
Miesto konania: Prednášková sála CH1-1