Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geologická sekcia

Miestnosť G-245

Predsedajúci:

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

10:15-10:30Tamás Csibri: Hruboklastická sedimentárna výplň spodného a stredného miocénu Viedenskej a Dunajskej panvy - nový pohľad na ich členenie na hranici Východných Álp a Západných Karpát
10:30-10:45Tamás Csibri, Samuel Rybár, Šamajová Lenka: Paleogeographic interpretation of the Karpatian-Lower Badenian deltaic and alluvial areas in the southern part of the Vienna Basin (Slovak part)
10:45-11:00Šamajová Lenka, Jozef Hók, Tamás Csibri, Brixová Bibiana, Bielik Miroslav: Gravimetric interpretation of the Vienna Basin pre-Neogene basement (Slovak part of the Vienna Basin case of study)
11:00-11:15

Sobek Kamil: Vztah chemismu a metamiktizace minerálů řady allanit-epidot: EPMA a Raman-spektroskopická studie

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Michaela Gajdošová: Mineralogická charakteristika a geotermometria granátovej leukoruly zo štruktúry Monapo v Mozambiku
11:45-12:00Monika Kubernátová: Pb – bohatý turmalín v pegmatitu v Minh Tien, Vietnam
12:00-12:15

Ľubomír Kyrc, Zdeněk Losos: Mineralogické štúdium a chemizmus rudných minerálov zo žilného systému Zemberg-Terézia pri Dobšinej

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV