Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Environmentálna sekcia

Miestnosť B2-404

Predsedajúci:

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.

10:15-10:30Viktória Krajanová: Geochemické štúdium interfáz „lišajník-hornina“
10:30-10:45Bence Farkas: Vplyv biotransformácie oxidov mangánu na mobilitu arzénu počas statickej kultivácie mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger v laboratórnych podmienkach
10:45-11:00Filip Polák: Ekotoxický vplyv mobilnej špécie hliníka na produkciu kyseliny šťaveľovej mikroskopickou hubou Aspergillus niger
11:00-11:15

Martin Šebesta: Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV