Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chemická sekcia

Miestnosť CH1-2

Predsedajúci:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.

10:15-10:30Ivana Némethová, Radovan Šebesta: Cu-catalysed 1,4-additions of alkylborazirconocenesto enones
10:30-10:45Patrícia Čmelová, Radovan Šebesta: Syntéza chirálnych peptido-tiomočovinových katalyzátorov a ich využitie v Michaelovej adícii
10:45-11:00Kristína Ormandyová, Stanislav Bilka, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta: Stereoselektívna syntéza 3,4-disubstituovaných pyrolidínov
11:00-11:15

Lenka Turčíková, Mária Mečiarová: Organokatalytická príprava chirálnych bioaktívnych pyrolidínov

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Bernard Mravec, Marek Cigáň, Juraj Filo, Klaudia Csicsai: Jednoducho modifikovateľné fotochrómne hydrazóny na báze benzoylpyridínu
11:45-12:00Almášiová Kristína, Ambroz Almássy, Peter Šramel, Gabriela Addová, Andrej Boháč: Syntéza derivátov N,5-diaryloxazol-2-amínu
12:00-12:15Samuel Andrejčák, Radovan Šebesta: Asymetrická katalýza Mannichových reakcií azlaktónov a imínov s ich následnou derivatizáciou
12:15-12:30

Maroš Smolíček, Peter Hrobárik: Syntéza benzotiazolových analógov BODIPY farbív s kvadrupolárnou D-π-A-π-D štruktúrou pre bioimaging

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15Aneta Anna Dunajová, Miroslav Gál: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
14:15-14:30Lukáš Ondrák, Martin Vlk, Ján Kozempel, Marie Davídková, Jana Vachelová: Srovnání odezvy tkáňových a nádorových buněčných linií na ozáření alfa a beta terapeutickými radionuklidy
14:30-14:45Michal Sakmár, Petra Suchánková, Ekaterina Kukleva, Volodymir Lobaz, Zbyněk Nový, Martin Vlk, Martin Hrubý, Miloš Petřík, Ján Kozempel: Modifikácia nanočastíc HAp s využitím fosfónových ligandov
14:45-15:00Veronika Valová, Zuzana Sobkuliaková, Ekaterina Kukleva, Volodymir Lobaz, Miroslav Šlouf, Martin Hrubý, Martin Vlk, Ján Kozempel: Zobrazovací magnetické sondy značené 68Ga
15:00-15:15Veronika Doršicová, Michal Hudec: Porovnanie obsahu vitamínu C vo vybraných druhoch a odrodách zeleniny a ovocia

Miestnosť CH1-3

Predsedajúci:

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

10:15-10:30Tatiana Vojteková, Eva Noskovičová, Lenka Slušná, Dušan Velič: Spektroskopia organicko-anorganických perovskitových štruktúr pre fotovoltické články
10:30-10:45Jakub Michalík, Lenka Slušná, Dušan Velič: Topografia perovskitu pomocou atómovej silovej mikroskopie
10:45-11:00Karina Kulpová, Monika Jerigová, Dušan Velič: Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov meteoritov a mikrometeoritov
11:00-11:15

Lucia Mészárošová, Erika Medvecká, Marian Vojs, Pavol Michniak, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová: Identifikácia degradačných a transformačných produktov diklofenakolu vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Jakub Šofranko, Csilla Mišľanová, Pavel Škvára, Andrea Vojs Staňová: Vývoj extrakčných metód pre HPLC-MS stanovenie vybraných liečiv v komplexných environmentálnych vzorkách
11:45-12:00Eva Vargová, Peter Božek, Marián Masár: Stanovenie kyseliny karmínovej v potravinách a farmaceutikách mikročipovou elektroforézou s fotometrickou detekciou
12:00-12:15Adriána Miškovčíková, Marián Masár: Separácia a stanovenie vybraných neurotransmiterov mikročipovou elektroforézou s vodivostnou detekciou
12:15-12:30

Andrea Kasmanová, Edgar Hiller, Simona Procházková, Radoslav Halko: Stanovenie platiny v mestských pôdach metódou indukčne viazanej plazmy s optickou emisnou spektrometriou

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15Ivana Bonková, Marek Bujdoš, Marcel Miglierini: Charakterizácia nanokryštalických komplexov železa pomocou Mössbauerovej spektrometrie
14:15-14:30Zuzana Goneková, Marcel Miglierini, Martin Urík, Marek Bujdoš: Identifikácia fáz železa v prírodných okroch pomocou Mössbauerovej spektroskopie
14:30-14:45Martin Palušák, Ján Kozempel, Martin Vlk: Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu
14:45-15:00Kateřina Fialová, Kryštof Adámek, Martin Vlk, Ján Kozempel, Ferdinand Šebesta: Příprava a charakterizace nanomateriálů Ce4+ a Zr4+ s ohledem na využití při separaci farmaceutických radionuklidů
15:00-15:15Andrej Hurajt, Lukáš Félix Pašteka: Teoretické výpočty potenciálových kriviek molekúl vhodných pre laserové ochladzovanie
15:15-15:30Siba Suleiman, Florent Louis, Ivan Černušák: Computational study of the reaction of HO2 with HOIO