Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Biologická sekcia

Miestnosť B2-304

Predsedajúci:

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

10:15-10:30

Ján Renčko, Veronika Medvecká, Ľudmila Slováková, Anna Zahoranová: Účinok nízkoteplotnej plazmy na procesy klíčenia jarného jačmeňa (Hordeum vulgare L. cv. Malz)
10:30-10:45 Valéria Kročková, Veronika Medvecká, Renáta Švubová, Anna Záhoranová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy (NTP) na klíčenie a antioxidačnú odozvu mladých klíčencov kukurice siatej (Zea mays L. hybrid Ronaldinio)
10:45-11:00 Matúš Murín, Peter Kaštier, Alžbeta Blehová: Chemické analýzy obsahu lipidov v semenách bršlena európskeho (Euonymus europaeus)
11:00-11:15

Giovanna Salvatierra Gutiérrez, Peter Kaštier, Alžbeta Blehová: Rudimentárne korene parazitických kukučín a ich úloha pri príjme živín

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45 Loriana Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová: NO function in cell death?
11:45-12:00 Martin Dolinský, Tímea Horváthová, Kristína Abrahámovičová, Zlatica Országhová: Zimné nocovanie sýkoriek a brhlíkov v búdkach v ZOO Bratislava a v Botanickej záhrade UK
12:00-12:15 Simona Gežová, Petr Papežík, Daniel Jablonski: Integratívny prístup rozpletá evolúciu komplexu Natrix tessellata (Ophidia: Natricidae)
12:15-12:30

Attila Balogh: Vizuálna atraktivita ľudského tela pre ovady (Diptera: Tabanidae)

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15 Adrián Purkart: Bionómia mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v aridných podmienkach pieskových dún Borskej nížiny
14:15-14:30 Matej Rataj, Peter Vďačný: Diverzita a evolúcia oligohymenofórnych nálevníkov asociovaných s lalokočrevnými ploskuľami

Miestnosť B1-307

Predsedajúci:

doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.

10:15-10:30

Miriam Hancková, Kristína Tokárová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: NS1-truncated influenza A virus downregulates RIG-1-like receptor signaling pathway in brains of infected Balb/c mice
10:30-10:45 Eva Kocianová, Lucia Baďurová, Katarína Polčicová, Ingrid Ovečková, Jana Tomášková: Analýza vplyvu vírusu lymfocytovej choriomeningitídy na metabolizmus hostiteľskej bunky
10:45-11:00 Miroslava Lichvariková, Alexandra Benčová, Alexandra Konečná, Yvetta Gbelská: Úloha transkripčných faktorov Stb5p a Yap1p v odpovedi kvasiniek Kluyveromyces lactis na oxidačný stres
11:00-11:15

Michael Gargulák, Matous Čížek, Aneta Suroviková, Karel Sehnal, Jiří Sochor, Viet Hoai Nguyen, René Kizek: Teranostický přístup pro zvládání závažných bakteriálních infekcí: využití stříbrných nanočástic

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45 Lenka Kerényiová, Štefan Janeček: In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase
11:45-12:00 Zuzana Kubiritová, Mária Haršanyová, Jaroslav Budiš, Marcel Kucharík, Tomáš Szemes, Ján Radvánszky: Vplyv repetitívnych motívov na chybovosť masívne paralelného sekvenovania
12:00-12:15 Tomáš Kovalinka, Tomáš Pánek, Bianka Kováčová, Anton Horváth: Orientácia podjednotiek FtsH proteázy T. brucei vo vnútornej mitochondriálnej membráne a jej evolučné dôsledky
12:15-12:30

Zuzana Gáliková, Ivana Daubnerová, Ladislav Roller, Dušan Žitňan: Príprava delečných mutantov itp génu pomocou CRISPR/Cas9 u B. mori

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť B1-320

Predsedajúci:

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

10:15-10:30

Simona Ugrayová, Silvia Bodoriková, Ivana Kvetánová: Analýza patologických zmien a vývinových anomálií na kostrových pozostatkoch z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (okr. Trnava) exhumovaných v rokoch 2017 a 2018
10:30-10:45 Lenka Brašeňová, Michaela Dörnhöferová: Hyperostosis frontalis interna – nález u ženy z obdobia Avarského kaganátu (8. stor. n. l.) na pohrebisku v Podunajských Biskupiciach
10:45-11:00 Natália Trstenská, Radoslav Beňuš, Mária Kondeková: Analýza labiálnych línií u slovenských žien
11:00-11:15

Petronela Vargová, Radoslav Beňuš, Mária Kondeková: Analýza dermatoglyfických minúcií v III. interdigitálnom priestore dlane u žien v slovenskej populácii

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45 Dominika Mitošinková, Michaela Dörnhöferová, Natália Schlanková: Dĺžka, šírka a čas uzavretia prednej fontanely u slovenských fyziologicky zdravých detí vo veku 0 – 24 mesiacov
11:45-12:00

Viktória Martinková, Veronika Candráková Čerňanová, Ján Čerňan: Asociácia C34T polymorfizmu v géne AMPD1 s parametrami športovej výkonnosti u slovenských hádzanárov

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť B1-305

Predsedajúci:

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

10:15-10:30

Andrej Feješ, Veronika Borbélyová: Behaviorálne zmeny a pohlavné rozdiely u starnúcich potkanov
10:30-10:45 Emanuela Nogová, Lucia Olexová, Martina Morová, Lucia Kršková: Vplyv skorého postnatálneho handlingu na schopnosť učenia potkana laboratórneho v dospelosti
10:45-11:00 Martina Morová, Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková: Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na správanie podobné úzkosti u potkana laboratórneho
11:00-11:15

Pankuch Daniel, Pichová Katarína, Košťál Ľubor: Vplyv raného vývinu na poškodzujúce správanie prepelice japonskej

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45 Janka Plaskoňová, Kristína Lukáčová, Justína Polomová, Ľubica Niederová-Kubíková: Regenerácia bazálnych ganglií po poškodení a zmeny v speve u pestúnky japonskej
11:45-12:00 Angelika Drozdová, Michal Zeman: Účinok studeného a teplého bieleho LED svetla počas inkubácie na vývin rytmickej biosyntézy melatonínu u embryí a dvojdňových kurčiat
12:00-12:15 Stanislava Bukatová, Ján Bakoš, Alexandra Reichová, Zuzana Bačová: Zmeny génovej expresie neuronálnych markerov v hipokampe pod vplyvom oxytocínu
12:15-12:30

Hana Šutovská, Mojmír Mach, Ľuboš Molčan, Michal Zeman: Tlmené osvetlenie počas noci amplifikuje zmeny kardiovaskulárneho systému u potkanov prenatálne vystavených hypoxii

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15 Paulína Pidíková, Kristína Hasáková, Iveta Herichová: Profil expresie kľúčových komoponentov biosyntézy miRNA počas 24 hodín v SCN, srdci a pečeni samcov potkana
14:15-14:30 Kristína Hasáková, Marián Vicián, Richard Reis, Michal Zeman, Iveta Herichová: Expresia miR-34a a asociácia s prežívaním u pacientov s kolorektálnym karcinómom
14:30-14:45 Barbora Boťanská, Mária Mastihubová, Vladimír Mastihuba, Miroslav Barančík: Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293
14:45-15:00 Jana Horváthová, Beatriz Martínez-Poveda, Roman Moravčík, Andrej Boháč, Miguel Ángel Medina, Michal Zeman: Hodnotenie antiangiogénnej kapacity inhibítorov PFKFB3 na modeli animálnych endotelových buniek