Program konferencie 2021

Deň konferencie: streda 21. apríla 2021

8:30

Slávnostné otvorenie #eŠVK 2021
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK v Bratislave
online: MS Teams - miestnosť STREAM

9:00

 

Plenárna prednáška
online: MS Teams - miestnosť STREAM

Are we done with the periodic table? (prednáška v anglickom jazyku)
RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

10:00-15:00

Prezentácie príspevkov v sekciách
online - v konferenčných miestnostiach MS Teams

Biologická sekcia - rooms (BIOLOGY 1, BIOLOGY 2)
Chemická sekcia - rooms (CHEMISTRY 1, CHEMISTRY 2)
Environmentálna sekcia - room (ENVIRONMENTAL SCIENCES)
Geografická sekcia - room (GEOGRAPHY)
Geologická sekcia - room (GEOLOGY)
Didaktická sekcia - room (DIDACTICS IN SCIENCE)

Posterová sekcia
online: Bude prístupná od pondelka 19.04.2021 do ukončenia konferencie #eŠVK2021, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné pridávať komentáre a otázky, na ktoré budú autori odpovedať.
Hlasovanie o najlepší poster prebieha na tiež cez stránku ŠVK na MS TEAMS, kde formou LIKE viete zahlasovať za svojho favorita. Poster s najväčším počtom LIKE (páčikov) vyhráva súťaž o najlepší poster. Hlasovať môžete najneskôr do stredy 21.04.221 do 14:00.

15:00

Ukončenie #eŠVK 2021 (vyhlásenie výsledkov konferencie a oznámenie víťazov)

online: MS Teams - miestnosť AULA

Spomienka na prof. RNDr. Milana Huttu, CSc.

Po otváracom ceremoniáli a príhovoroch rektora UK a dekana PriF UK sa v miestnosti CHEMISTRY 1 o 10:00 uskutoční spomienka na nášho kolegu, vynikajúceho vedca a pedagóga a jedinečného človeka v jednom

prof. RNDr. Milana Huttu, CSc.,

ktorú prednesú doc. Masár a doc. Halko z katedry analytickej chémie PriF UK. 

Spomienka na prof. RNDr. Milana Huttu, CSc.