Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Organizačný a odborný výbor

Organizačný výbor ŠVK 2019

Predseda

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Podpredsedníčky OV

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
RNDr. Eva Viglašová, PhD.

IT Podpora

Mgr. Adela Bobovská, PhD.
RNDr. Erik Szabó, PhD.

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Mária Kondeková
RNDr. Alexandra Konečná
RNDr. Kamila Koči, PhD.
Mgr. Paulína Pidíková
Mgr. Dominik Kostoláni
Mgr. Renáta Michalisková
Mgr. Lenka Kramarová
Mgr. Petra Ivánková
RNDr. Vojtěch Przybyla
Mgr. Milan Takáč

Mgr. Daniela Rusnáková
Mgr. Jaroslav Buša
Mgr. Tomáš Vlček
Mgr. Petronela Nováková
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
Mgr. Marek Pribus
Lea Hegedüsová
Mgr. Frederik Sekucia
Mgr. Lenka Svobodová


Odborný výbor ŠVK 2019

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Silvia Bodoríková, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
 

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Kellő, DrSc.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.