Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Organizačný a odborný výbor

Organizačný výbor ŠVK 2018

Predseda

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Podpredsedníčky OV

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

IT Podpora

Mgr. Adela Bobovská, PhD.
RNDr. Erik Szabo, PhD.

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Mária Kondeková
Mgr. Marek Šlenker
Mgr. Alexandra Konečná
Mgr. Romana Valenčíková
Mgr. Miriama Mišove
Mgr. Renáta Michalisková
Mgr. Frederik Sekucia
Mgr. Lenka Svobodová

Mgr. Vojtech Przybyla
Martin Lukáč
Mgr. Daniela Rusnáková
Mgr. Jaroslav Buša
RNDr. Eva Viglašová
Mgr. Marek Pribus
Lea Hegedüsová
Tomáš Cincula
 

Odborný výbor ŠVK 2018

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Silvia Bodoríková, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. RNDr. František Golais, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.
Mgr. Marcel Horňák, PhD.

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Kellő, DrSc.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
Mgr. David Kušnirák, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.