Organizačný a odborný výbor 2017

Odborný výbor ŠVK

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Silvia Bodoríková, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.

Mgr. Marcel Horňák, PhD.
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Kellő, DrSc.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Mgr. David Kušnirák, PhD.
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Organizačný výbor ŠVK

Predseda

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Podpredsedníčky OV

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

IT Podpora

Mgr. Adela Bobovská, PhD.
RNDr. Erik Szabo, PhD.

Biologická sekcia

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Mgr. Mária Kondeková
Mgr. Marek Šlenker
RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.
Mgr. Alexandra Konečná
Mgr. Romana Valenčíková

Didaktická sekcia

Mgr. Miriama Mišove

Environmentálna sekcia

Mgr. Sanja Nosalj
Mgr. Frederik Sekucia

Geografická sekcia

RNDr. Peter Bandura
Mgr. Tatiana Harciníková
Mgr. Vojtech Przybyla
Martin Lukáč

Geologická sekcia

Mgr. Daniela Rusnáková
Mgr. Jaroslav Buša

Chemická sekcia

RNDr. Eva Viglašová
RNDr. Adrián Krajňák