Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Organizačný a odborný výbor

Organizačný výbor ŠVK 2021

Predsedníčka

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Podpredsedníčky OV

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
RNDr. Mária Chovancová, PhD.

IT Podpora

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
Bc. Julián Vrábel

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
RNDr. Kamila Koči, PhD.
Mgr. Paulína Pidíková
Mgr. Dominik Kostoláni
Mgr. Dagmara Gajanova
Mgr. Štefánia Pavlíková
Bc. Dominik Juračka
Bc. Adriana Jariabková
Mgr. Lenka Kramarová
Mgr. Dominik Šmida

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Mgr. Milan Takáč
Mgr. Tomáš Vlček
Mgr. Petronela Nováková
Bc. Julián Vrábel
Bc. Matej Šemelák
Bc. Alexander Kmeť
Mgr. Frederik Sekucia
Mgr. Silvia Ihnačáková
RNDr. Adela Joanna Hamerníková

Odborný výbor ŠVK 2021

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
doc. RNDr. Hana Drahovská, CSc.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
RNDr. Jaroslava Dekkerová, PhD.
Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.
RNDr. Katarína Stebelova, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
 
 

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
doc. RNDr. Michal Galamboš , PhD.
RNDr. Monika Jerigová, PhD.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
doc. RNDr. Ján Milička, CSc.
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
prof. RNDr. Otília Lintnerová CSc.
doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.
doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková PhD.