Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Vrábelová

Zuzana Vrábelová

pavilón CH -1 č. dv. 105

telefón: +421 2 9014 9708

e-mail: zuzana.vrabelova(at)uniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň – externá forma

  • Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

bakalársky stupeň – denná forma

  • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
  • Medicínska biológia

magisterský stupeň – externá forma

  • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
  • Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

magisterský stupeň  – denná forma

  • Biológia - biotechnológie, molekulárna biológia, genetika,