Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nikol Hajduová

Nikol Hajduová

pavilón CH-1 č. dv. 106

telefón:+421 2 9014 9678

e-mail: nikoleta.hajduova(at)uniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň

 • Environmentalistika
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Geografia, kartografia a geoinformatika
 • Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve -denné
 • Geológia
 • Geológia vo využívaní krajiny
 • Paleobiológia
 • Učiteľstvo: biológia - geografia
 • Učiteľstvo: matematika - geografia
 • Učiteľstvo: geografia - anglický jazyk
 • Učiteľstvo: geografia - nemecký jazyk

magisterský stupeň

 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - denné
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Učiteľstvo: biológia - geografia
 • Učiteľstvo: matematika - geografia
 • Učiteľstvo: geografia - informatika
 • Učiteľstvo: geografia - anglický jazyk
 • Učiteľstvo: geografia - nemecký jazyk
 • Mikrobiológia
 • Virológia
 • Dynamická geológia
 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
 • Inžinierska geológia a hydrogeológia
 • Ložisková geológia
 • Mineralógia a petrológia
 • Paleontológia