Marcela Fraštiová

Marcela Fraštiová

pavilón CH-1 č. dv. 103

telefón: 602 96 234

e-mail: frastiova(at)fns.uniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň

 

·         Systematická biológia a ekológia

·         Environmentalistika

·         Paleobiológia

          Biological Chemistry

          Environmental Studies

·         Učiteľstvo: matematika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - chémia

·         Učiteľstvo: geografia - informatika

·         Učiteľstvo: geológia - chémia

·         Učiteľstvo: geografia - anglický jazyk

·         Učiteľstvo: geografia - nemecký jazyk

·         Učiteľstvo: chémia - anglický jazyk

·         Učiteľstvo: chémia - nemecký jazyk

 

magisterský stupeň

 

·         Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

·         Environmentálna geochémia

·         Environmentálne plánovanie a manažment

·         Ochrana a využívanie prírody a krajiny

·         Pedológia

·         Učiteľstvo: matematika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - chémia

·         Učiteľstvo: geografia - informatika

·         Učiteľstvo: geológia – chémia

·         Botanika,

·         Ekológia,

·         Zoológia