Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marcela Fraštiová

Marcela Fraštiová

pavilón CH-1 č. dv. 103

telefón: 602 96 234

e-mail: marcela.frastiova(at)uniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň

 

·         Systematická biológia

·         Environmentalistika

·         Paleobiológia

          Biological Chemistry

          Environmental Studies

·         Učiteľstvo: matematika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - biológia

·         Učiteľstvo: geografia - anglický jazyk

·         Učiteľstvo: geografia - nemecký jazyk

·         Učiteľstvo: chémia - anglický jazyk

·         Učiteľstvo: chémia - nemecký jazyk

 

magisterský stupeň

 

·         Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

·         Environmentálna geochémia

·         Environmentálne plánovanie a manažment

·         Environmentálna ekológia

·         Pedológia

·         Botanika,

·         Ekológia,

·         Zoológia

.         Fyziológia rastlín

·         Učiteľstvo: matematika - biológia

·         Učiteľstvo: environmentalistika - biológia

·         Učiteľstvo: geografia - informatika

.         Učiteľstvo:  geografia - anglický jazyk

·         Učiteľstvo: geografia - nemecký jazyk

·         Učiteľstvo: chémia - anglický jazyk

 ·        Učiteľstvo: chémia - nemecký jazyk