Ludmila Sojková

Ludmila Sojková

pavilón CH-1 č. dv. 105

telefón: +421 2 9014 9501

e-mail: ludmila.sojkova(at)uniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň

  • Biológia
  • Systematická biológia

magisterský stupeň odbor biológia študijné programy  

  • Fyziológia rastlín
  • Fyziológia živočíchov a etológia