Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katarína Miličková

Bc. Katarína Miličková

pavilón CH-1 č. dv. 107

telefón: 02/602 96 571

e-mail: katarina.milickovauniba.sk

Referentka pre

bakalársky stupeň

  •  Biological Chemistry
  •  Environmental Studies