Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dáša Štefunková

Dáša Štefunková

pavilón CH-1 č. dv. 104

telefón: 602 96 676

e-mail: dasa.stefunkova(at)uniba.sk

Referentka pre

bakalársky a magisterský stupeň:

  • Chémia
  • Biochémia
  • Učiteľstvo: biológia - chémia
  • Učiteľstvo: chémia - informatika
  • Učiteľstvo: matematika - chémia
  • Učiteľstvo: chémia - fyzika

Magisterský stupeň odbor biológia študijné programy: 

  • Antropológia