Barbara Rybárová

Barbara Rybárová

pavilón CH-1 č. dv. 103

telefón +421 2 9014 9675

e-mail: barbara.rybarovauniba.sk 

 

Referentka pre magisterský stupeň

<output>Referentka pre</output>

<output>Referentka pre</output>

<output>Referentka pre</output>

  • Environmentálna geochémia
  • Environmentálne plánovanie a manažment
  • Environmentálna ekológia
  • Pedológia