Študijné oddelenie

Email: prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Mobil: +421 918 598 245

Študijné Oddelenie Prif UK na Facebooku

 

 

Úradné hodiny pre oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov

 

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. - 15.00 hod
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 15.00 hod
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

Úradné hodiny pre oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

 

pondelok09.00 hod. - 11.30 hod.
utorok09.00 hod. - 11.30 hod.
streda13.00 hod. - 15.00 hod.
štvrtok09.00 hod. - 11.30 hod.

Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Gregorová, telefón +421 2 9014 9531, eva.gregorova  @ uniba.sk , pavilón CH-1 č. dverí 101

Referentky

Nikol Hajduová, telefón +421 2 9014 9678, nikoleta.hajduova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 106

Bc. Katrína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 107

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Bc. Ludmila Sojková, telefón +421 2 9014 9501, ludmila.sojkova @ uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Dáša Štefunková, telefón +421 2 9014 9676, dasa.stefunkova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 104

Zuzana Vrábelová, telefón +421 2 9014 9708, zuzana.vrabelova(at)uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Referent kreditného systému

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Referát sociálnej starostlivosti o  študentov

Bc. Katarína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1, č.dv. 107

Bližšie informácie nájdete na webe Sociálne záležitosti pre študentov

 

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Bencová,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Referentky

Ivona Holubeková,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Viera Apoštolová,  pavilón  CH-1 č.dv.102

kontakt

Referát zahraničných vzťahov

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
referent zahraničných vzťahov
Miestnosť: CH2-337b
Telefón: +421 2 9014 2200
E-mail: vojtech.przybylauniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/

***************************************************

Emailové adresy sú v tvare: meno.priezvisko @ uniba.sk