Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Email: prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Mobil: +421 918 598 245

Študijné Oddelenie Prif UK na Facebooku

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

od 24.7.2020  do  17.8.2020

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.  
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

 

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. - 15.00 hod
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 15.00 hod
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa a rigorózneho konania

pondelok09.00 hod. - 11.30 hod.
utorok09.00 hod. - 11.30 hod.
streda13.00 hod. - 15.00 hod.
štvrtok09.00 hod. - 11.30 hod.

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Gregorová, telefón +421 2 9014 9531, eva.gregorova  @ uniba.sk , pavilón CH-1 č. dverí 101

Referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

Referentky

Nikol Hajduová, telefón +421 2 9014 9678, nikoleta.hajduova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 106

Bc. Katrína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 107

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Bc. Ludmila Sojková, telefón +421 2 9014 9501, ludmila.sojkova @ uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Dáša Štefunková, telefón +421 2 9014 9676, dasa.stefunkova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 104

Zuzana Vrábelová, telefón +421 2 9014 9708, zuzana.vrabelova(at)uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa

Referát rigorózneho konania

Kontakty na referát doktorandského štúdia

Mgr. Iveta Bencová,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Ivona Holubeková,  pavilónCH-1 č.dv. 101/a

Viera Apoštolová,  pavilón  CH-1 č.dv.102

Referent kreditného systému

Barbara Rybárová, telefón +421 2 9014 9675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Referát sociálnej starostlivosti o  študentov

Bc. Katarína Miličková, telefón +421 2 9014 9571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1, č. dv. 107

Bližšie informácie nájdete na webe Sociálne záležitosti pre študentov

Referát mobilít

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
vojtech.przybylauniba.sk

referent mobilít
Miestnosť: CH1-B1/8
Telefón: +421 2 9014 9389

***************************************************

Emailové adresy sú v tvare:

Nové:    meno.priezvisko @ uniba.sk

Staré:   priezvisko @ fns.uniba.sk    alebo   meno.priezvisko @ fns.uniba.sk