Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Email: prif.souniba.sk alebo sofns.uniba.sk

Mobil: +421 918 598 245

Študijné Oddelenie Prif UK na Facebooku

 

 

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

od 15.7.2019 do 12.8.2019

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.  
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

***

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. - 15.00 hod
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 15.00 hod
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa a rigorózneho konania

pondelok09.00 hod. - 11.30 hod.
utorok09.00 hod. - 11.30 hod.
streda13.00 hod. - 15.00 hod.
štvrtok09.00 hod. - 11.30 hod.

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Gregorová, telefón 602 96 531,eva.gregorova(at)uniba.sk , pavilón CH-1 č. dverí 101

Referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

Referentky

Nikol Hajduová, telefón 602 96 678, nikoleta.hajduova(at)uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 106

Bc. Katrína Miličková , telefón 602 96 571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1, č. dv. 107

Barbara Rybárová, telefón 602 96 675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Bc. Ludmila Sojková, telefón 602 96 501, ludmila.sojkova(at)uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Dáša Štefunková, telefón 602 96 676, dasa.stefunkova(at)uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 104

Zuzana Vrábelová, telefón 602 96 708, zuzana.vrabelova(at)uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa

Referát rigorózneho konania

Kontakty na referát doktorandského štúdia

Mgr. Iveta Bencová,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Ivona Holubeková,  pavilónCH-1 č.dv. 101/a

Viera Apoštolová,  pavilón  CH-1 č.dv.102

Referent kreditného systému

Barbara Rybárová, telefón 602 96 675, barbara.rybarova @ uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 103

Referát sociálnej starostlivosti o  študentov

Referát mobilít

Bc. Katarína Miličková, telefón 602 96 571, katarina.milickova @ uniba.sk, pavilón CH-1, č. dv. 107

Bližšie informácie o sociálnych záležitostiach študentov nájdete na webe Služby

***************************************************

Emailové adresy sú v tvare:

Nové:    meno.priezvisko @ uniba.sk

Staré:   priezvisko @ fns.uniba.sk    alebo   meno.priezvisko @ fns.uniba.sk