Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Požiar na UPJŠ v Košiciach

Vyjadrenie Študentskej časti Akademického senátu PRIF UK k situácii na UPJŠ v Košiciach

Iniciácia podpory pre UPJŠ V Košiciach

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Každý z nás postrehol správu, že Prírodovedeckú fakultu našich priateľov a kolegov z Košíc postihol požiar, ktorý zapríčinil najmä materiálne škody, ktorých suma je vyčíslená na už takmer 3 000 000 EUR. Médiami sa šíria fotografie poškodených laboratórií a kancelárii - isto nám dáte za pravdu, že tieto zábery pôsobia priam hrôzostrašne. Nehovoriac o tom, že budova prišla o strechu a podkrovie.

Vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi, študenti prišli o priestory v ktorých nadobúdali vedomosti, skúmali nepoznané a dosahovali vynikajúce vedecké výsledky. Prišli o priestory, kde robili to, čo milujú - vedu.

V mene nás všetkých PrírodoVEDCOV, prosím podajme našim priateľom pomocnú ruku ako znak spolupatričnosti a aspoň takto na diaľku (prostredníctvom zbierky) sa podieľajme na rekonštrukcií priestorov a nákupu nového prístrojového vybavenia fakulty.

UPJŠ v Košiciach na svojich internetových stránkach zverejnila číslo účtu, kde je umožnené posielať finančné prostriedky. Aj malá čiastka dokáže pomôcť. Využime tento čas Vianoc na dobrý skutok.

Dovolíme si to zakončiť slovami Matky Terezy:

"Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala."

IBAN: SK2809000000000571404383

BIC: GIBASKBX

ako variabilný symbol alebo správu pre prijímateľa uveďte: 09122016

Vyhlásenie UPJŠ:

http://www.upjs.sk/aktuality/vyhlasenie-vedenia-upjs-a-vedenia-pf-upjs-101216/

Študentská časť Akademického senátu Prif UK

(13.12 2016, Bratislava)

Plagát

Plagát [.jpg] alebo [.pdf]

*********************

RNDr. Eva Viglašová
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Inorganic chemistry
Mlynská Dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava IV
tel: +421 2 602 96 351
cell: +421 910 136677
mail: viglasovafns.uniba.sk
web: www.fns.uniba.sk/kag