Ubytovanie


Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2023/2024

Základný harmonogram ubytovacieho procesu 2023/24

Dátum
Podávanie žiadostí o ubytovanie14.7. - 20.7.2023 (8:00 - 23:59)
Preddavok na kauciu prijatými uchádzačmido 21.7.2023
Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov27. 7. 2023
Výber izieb žiadateľmi - pokračujúci študenti1.8. - 5.8.2023 (9:00-20:00)
Výber izieb žiadateľmi - prijatí uchádzači4.8.2023 (9:00-20:00)
Sprístupnenie kapacity po posune čiar v poradovníkoch8.8.2023 (9:00 – 17:00)
Odoslanie vyrozumení o pridelení ubytovania16.8.2023

Fakultný referent pre ubytovanie

Fakultný referent je pracovník študijného oddelenia fakulty UK alebo iná osoba (osoby) poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK. Na Prírodovedeckej fakulte vykonáva funkciu fakultného referenta Ubytovacia komisia PriF UK.

Bc. Ján Šutý - člen ubytovacej komisie

------------------------------------------------------------------------------
e-mail: prif.ubytovanieuniba.sk
------------------------------------------------------------------------------

!V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK OHĽADOM UBYTOVANIA ALEBO PROBLÉMOV ZO SYSTÉMOM E-UBYTOVANIE KONTAKTUJTE 
TEL. Č. 02/90 10 44 44!

Užitočné linky a kontakty

Ubytovanie na Univerzite Komenského:

Celouniverzitné informácie o ubytovaní

Internáty Univerzity Komenského:

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124

Technická podpora systému E-ubytovanie:

Centrum podpory informačných technológií      e-mail: cepituniba.sk,  tel: 02/592 44 944

Univerzitný orgán pre ubytovanie:

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk

Facebook Ubytovanie na UK - oficiálna stránka

FB: www.facebook.com/ubytovanieuk