Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2020/2021

Pre bližšie informácie viď:

Sprievodca ubytovaním 2020/21 [.pdf] 

!V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK OHĽADOM UBYTOVANIA ALEBO PROBLÉMOV ZO SYSTÉMOM E-UBYTOVANIE KONTAKTUJTE 
TEL. Č. 02/90 10 44 44!

Fakultný referent pre ubytovanie

Fakultný referent je pracovník študijného oddelenia fakulty UK alebo iná osoba (osoby) poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK. Na Prírodovedeckej fakulte vykonáva funkciu fakultného referenta Ubytovacia komisia PriF UK.

Mgr. Lucia Procházková - predseda ubytovacej komisie 

Ján Šutý - člen ubytovacej komisie

------------------------------------------------------------------------------
e-mail: prif.ubytovanieuniba.sk
------------------------------------------------------------------------------

Výročná správa komisie za rok 2017 [.pdf] 

Výročná správa komisie za rok 2016 [.pdf] 

Užitočné linky a kontakty

Internáty Univerzity Komenského:

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124

Technická podpora systému E-ubytovanie:

Centrum podpory informačných technológií      e-mail: cepituniba.sk,  tel: 02/592 44 944

Univerzitný orgán pre ubytovanie:

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk

Facebook Ubytovanie na UK - oficiálna stránka

FB: www.facebook.com/ubytovanieuk