Zápis

Zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia

V súlade s Rozhodnutím Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 23.8.2021,sa tento rok neuskutoční spoločná prezentácia v miestnosti CH1 – 1.

Zápisy sa budú konať v jednotlivých miestnostiach, ktoré sú vyznačene v harmonograme červenou farbou.

Harmonogram zápisov do 1. ročníka Bc. štúdia

Prezentácie k zápisu:

Zápis študentov 1. roku štúdia 

Študentská časť Akademického senátu

Vševedníček  - sprievodca štúdiom na Prírodovedeckej fakulte UK

Telesná výchová - informácie 

 

Organizácia zimného semestra 2021 od 13.9. 2021