Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľstvo

Na tejto stránke budú postupne pribúdať rozvrhy študentov, ktoré sú dočasné - platia prvé tri týždne semestra. V dočasnom rozvrhu budú prioritne vyznačené povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety si treba nájsť v AIS. Od štvrtého týždňa semestra platí rozvrh, ktorý je uvedený v AIS.
Ak k odboru nebude uvedený dočasný rozvrh, pre tento odbor platí rozvrh v AIS od prvého týždňa semestra. Na stránke je uvedený jeho export, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1upBIAJ_f

1upBIGE

1upBICH

1upENBI

1upGEAJ_f

1upCHAJ_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

1učiteľstvo chémie - delenie

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1buBISL

1buGESL

1buGEHI

1UTB1

1UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

2upBIAJ_f

2upBIGE

2upBICH

2upBICH - delenie

2upENBI

2upGEAJ_f

2upCHAJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2buBISL

2buGESL

2buGEHI

2upINBI

2UTB1

2UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

3upBIAJ_f

3upBIGE

3upBICH

3upBINJ_f

3upGEAJ_f

3upMABI

3upMAGE

3upMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3UTB1

3UTG1

Magisterské štúdium

Kmeňoví študenti PriF UK

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

1mupBIAJ_f

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIMA

1mupENBI

1mupBINJ_f

1mupGEAJ

1mupCHNJ_f

1mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

1muBISL

1muGEHI

1muGESL

1mUTB2

1mUTG2

1mupINBI

 

Kmeňoví študenti PriF UK

Upozorňujeme študentov, že výučba väčšiny predmetov, ktoré zabezpečujú vyučujúci z FMFI, začne až v týždni od 20.9. Overte si začiatok konkrétneho predmetu v priloženom zozname: Predmety

 

2mupBIAJ_f

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupGEAJ_f

2mupCHAJ

2mupCHNJ_f

2mupCHIT

2mupMACH

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

2muBISL

2muGESL

2muGEHI

2muINBI

2mUTB2

2mUTG2